Tobii PCEye Mini + Communicator 5

PCEye Mini с Communicator 5 е предназначен за развиване на умения за комуникация и осъществяване на комуникация чрез символи, текст или приложения с улеснено използване.

Пакетът включва

  • устройство за проследяване на погледа Tobii PCEye Mini

pceyemini

  • софтуер Communicator 5 – софтуер, предназначен да помогне на хора с комуникационни затруднения да имат по-високо ниво на независимост. Включва занимания за развиване на умения за комуникация, комуникация чрез символи, комуникация чрез текст.

SymbolCommunication_Banan Plodove 3bukvi

text

Съдържание на комплекта

  • устройство за проследяване на погледа Tobii PCEye Mini (със софтуер Gaze Point)
  • софтуер за комуникация Communicator 5
  • софтуер за превръщане на текст в глас Daria TTS
  • магнитни пластинки за закрепване (2 бр.) на Tobii PCEye Mini към монитор
  • удължаващ USB кабел

 

Цена

Цената на Tobii PCEye Mini с Communicator 5 e  3608 лв. с ДДС (в цената НЕ влиза компютър)

В тази цена не са включени разходи за доставка и банкови преводи.

За информация и поръчки: info@interacta.bg

И Н Т Е Р А К Т А - всички права запазени