Grid 3

Софтуер Grid 3 дава възможност за комуникация чрез символи и текст, интерактивни занимания, управление на компютъра, достъпни приложения, контрол на околната среда, както и за изготвяне на  обучителни материали.

Възможности

 • Комуникация чрез символи – възможност за избор на символи, които се произнасят – това, което се чува, може да е дума или фраза. Приложенията за комуникация чрез символи могат да съдържат различен брой символи според нуждите на потребителя. Те съдържат голям брой страници, така че динамично се достига до много голям речник.

BChustva

 • Комуникация чрез текст – чрез използване на различни видове екранни клавиатури (опростени или пълни) може да се пише текст, който да се произнася в момента или да бъде запазен като текст.
 • Интерактивни занимания – интерактивни изображения, интерактивни сцени за първоначално запознаване с основни понятия, както и за усвояване на умения за използване на софтуера с допир, суич бутон или контрол с поглед. 

Bucky

 • Обучителни занимания  – в Grid съществуват интерактивни обучителни занимания. С тяхна помощ могат да се учат основни понятия, първи думи, да се усвояват основни когнитивни умения.

colors4PurviDumi

 • Управление на компютър – Grid 3  позволява да се използва екранната клавиатура и екранна мишка, с които могат да се използват всички приложения, инсталирани на компютъра. 
 • Достъпни приложения - често използвани онлайн приложения (напр. имейл, skype, facebook) могат да бъдат използвани с улеснен интерфейс. 

Картина4

 • Контрол на околната среда – при наличието на инфрачервен трансмитер (вграден с специализираните устройства за генериране на реч) могат да се използват готови приложения за контрол на средата – телевизори, осветление и т.н.

Технически изисквания

 • операционна система Microsoft® Windows® 7/8.1/ 10 
 • 1.4 GHz Dual Core
 • минимум 2 GB RAM
 • свободно дисково пространство поне 3GB

Методи за използване

 • допир на тъч екра
 • мишка
 • сканиране и суич
 • контрол с поглед

Цена

 • 1056 лв. с ДДС

 

И Н Т Е Р А К Т А - всички права запазени