За нас

Интеракта ЕООД предлага помагащи технологии за управление на компютър с поглед – устройства и софтуер за комуникация и работа с компютър за хора с увреждания.

Интеракта ЕООД е създадена от фондация „АСИСТ – ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“ за подпомагане на дейността й.

Интеракта ЕООД предлага на българския пазар помагащи технологии за взаимодействие с компютър с поглед.

Основната цел на устройствата с проследяване на погледа е да следят къде гледа потребителя върху екрана на компютъра, лаптопа и таблета и чрез специален софтуер да заместват работата с мишка или докосване на екрана с движение и задържане на погледа. По този начин е достатъчно човек да може да движи очите си и да задържа погледа си известно време върху елементите на интерфейса, како икони, менюта, адресни полета и т.н. за да използва пълноценно компютър, лаптоп или таблет.

Освен ползването на компютър и свързаните с това достъп до Интернет, електронна поща, социални мрежи и софтуер, специализиран софтуер улеснява комуникацията на живо чрез прочитане на предварително въведени изречения, свързани с честа ежедневна комуникация, които се четат от компютъра. Друг по-гъвкав тип комуникация е чрез писане с поглед на изречения и тяхното прочитане от компютъра.

Интеракта EOOД предлага продуктите на шведската фирма Tobii Dynavox за България. Tobii Dynavox e водеща компания в областта на помагащите технологии, основани на проследяване на погледа. Tobii Dynavox предлага внушителен брой устройства и специализиран софтуер, отговарящ на специфичните нужди на хора със значителни двигателни ограничения. Интеракта предлага пълната гама от продукти на Tobii Dynavox.

Интеракта ЕООД предлага и продуктите на Inclusive Technology – фирма, разработваща и предлагаща обучителен софтуер за хора с увреждания.

Предлагаме продукти и на други водещи компании в областта на допълващата и алтернативна комуникация – Pretorian Technologies, Smartbox и други.

Annex-4275-INTERAKTA_EOOD_1-SA1

 

Certificate-4275-INTERAKTA_EOOD_1-BG-ISO 9001_2015

Certificate_INTERACTA_QMS

 

 

И Н Т Е Р А К Т А - всички права запазени