Интеракта – технологии за комуникация

Интеракта ЕООД предлага съвременни технологии за подпомагане на комуникацията и обучението за деца и възрастни със затруднения в говора, фината моторика, комуникацията, деца със специални образователни потребности.

Концентрирани сме върху технологични решения за взаимодействие с компютър с поглед – погледът се регистрира със специално устройство за проследяване на погледа и по този начин погледът замества мишката. Така, с устройства за контрол с поглед, само с помощта на поглед човек може да използва компютър, пише, рисуване,  общува в интернет. За децата могат да се разработват обучителни програми под формата на игри, с чиято помощ се развиват когнитивните им способности и те могат да се обучават.

Средствата за допълваща и алтернативна комуникация обикновено са лични средства – те са „гласът“ на деца, които не могат да говорят. Но те също така имат своето място и в детската градина или в училище. Както в процеса на оценка, така и в процеса на общуване. Те имат роля и при обучението на деца със специални образователни потребности. Това е отразено и в Наредбата за приобщаващото образование:

чл. 106 (4) Специализирана подкрепяща среда се осигурява чрез:
4. осигуряване при необходимост на устройства за проследяване на погледа и специализиран софтуер за използването им, суичове, софтуер за управление на компютър с глас, алтернативни клавиатури и мишки за ученици с комплексни физически увреждания.

 
Във филма на Вяра Деянова и Brave Stories „Излез от тялото си“ може да видите как се използват технологиите за контрол с поглед в училище:

Устройства за контрол с поглед

 

pceyeminiTobii PCEye Mini – устройство, позволяващо пълен контрол на компютър (настолен, лаптоп или таблет до 19″) с помощта на погледа

 

 

 

Tobii PCEye Plus – устройство, позволяващо пълен контрол на компютър (настолен или лаптоп до 27″) с помощта на погледа

 

 

 

Tobii_PCEye_Go_Image_Front

Tobii PCEye GO – устройство, позволяващо пълен контрол на компютър (настолен, лаптоп или таблет) с помощта на погледа – вече не се предлага

 

Tobii-PCEye-Explore-2823-masked-cropped-1030x96Tobii PCEye Explore - устройтсво за първоначално усвояване на контрол с поглед - вече не се предлага

 

Софтуер за комуникация

Communicator5_The-right-one1-1030x1030

Communicator 5  – цялостна система за подпомагане на комуникацията – управлява се с поглед или мишка

 

 

 Софтуер за развиване на внимание и концентраци

Inclusive_3  Inclusive Eye Gaze Learning Curve - пакет от 3 софтуера, предлагащи забавни и обучителни игри,    развиващи умения за контрол с поглед

 

 

look-to-learn-logo-on-yellow

Look To Learn – забавни и обучителни игри, развиващи уменията за контрол с поглед

 

 

 

Sensoryeyefx-PXSensory EyeFX - забавни и обучителни игри, развиващи уменията за контрол с поглед

 

 

 

 

 

За повече информация за представените продукти, срокове за доставка и допълнителен софтуер може да се обръщате за информация на info@interacta.bg или на телефон 0888760476.

 

И Н Т Е Р А К Т А - всички права запазени