Софтуер

Софтуер за комуникация, софтуер за ранно детско развитие и умения за контрол с поглед, образователен софтуер за деца със специални образователни потребности (СОП).

Тук може да намерите информация за различни софтуерни продукти, които подпомагат комуникацията.

Communicator5_The-right-one1-1030x1030Communicator 5 (TobiiDynavox) – софтуер за комуникация и обучение. Комуникация и обучение за деца и възрастни с физически ограничения, образователен софтуер за деца със СОП. Може да се използва с контрол с поглед или тъч екран.

 

 

Inclusive_3  Inclusive Eye Gaze Learning Curve – пакет от 3 софтуера, предлагащи забавни и обучителни игри,    развиващи умения за контрол с поглед

 

 

look-to-learn-logo-on-yellow

Look To Learn – забавни и обучителни игри, развиващи уменията за контрол с поглед

 

 

 

Sensoryeyefx-PXSensory EyeFX - забавни и обучителни игри, развиващи уменията за контрол с поглед

 

 

 

 

 

И Н Т Е Р А К Т А - всички права запазени