TD Control

ТD Control e софтуер за контрол на компютъра чрез поглед. Активира се с лицензионен код, който е неограничен във времето. Предназначен е за хора, които имат затруднения с фината моторика на ръцете и им дава възможност да имат пълен и независим достъп до компютър.

 

 • Позволява контрол на целия компютър само с поглед
 • Контролът на програмите се реализира само с насочване на погледа и задържането му върху желания елемент, за да бъде избран.
 • TD Control реализира всички функции на мишката – ляв клик, двоен клик, десен клик, хващане и пускане, скрол по страница.
 • Позволява прецизен избор дори и на най-малките елементи, тъй като при нужда може да се използва уголемяване на частта от екрана, в която е желаният елемент.
 • Изборът на функция на мишката става с меню, което е разположено във формата на кръг, за да се осигури лесна употреба, минимизираща натоварването на очите.
 • Софтуерът предлага екранна клавиатура на български език с предсказване на български.
 • Позволява използване на екранни клавиатури на различни езици и лесен преход между тези клавиатури.
 • TD Control позволява персонализация на настройки като време за задържане на погледа, функции на мишката, език, предпочитан режим на употреба според индивидуалните нужди и предпочитания.
 • Софтуерът предлага различни режими на употреба и контрол на компютъра – пълен, два опростени режима и режим за рисуване.
 • ТD Control дава бърз достъп до функции като копиране, поставяне, изрязване.
 • ТD Control предлага лесен достъп до всички отворени и често използвани приложения на компютъра.

Control 1Control 2

Control 3Control 4

 

TD Control е съвместим с устройства за контрол с поглед PCEye 5 и TD I-Series.

TD Control не се предлага като самостоятелен продукт.

И Н Т Е Р А К Т А - всички права запазени