Gaze Viewer

Tobii Gaze Viewer e инструмент за оценка, който Ви помага да разберете индивидуалните физически възможности, когнитивни способности и възможността за използване на контрол с поглед.

GazePlot_heatmap_web gazeplot_Web2 Gazeplot_webpage heatmap_web

 

Софтуерът предлага следните възможности:

  • Запис на погледа
  • Преглеждане на записа
  • Съхраняване на записа като видео файл
  • Визуално представяне под формата на статични изображения

По този начин може да направите:

  • Оценка на индивидуалните възможности
  • Проследяване на процеса
  • Изготвяне на доклад

 

Цена

Цената на Tobii Gaze Viewer е 702 лв. с ДДС .

Изисквания

Използването на софтуера изисква компютър и устройство за проследяване на погледа (не са включени в цената).

За повече информация

info@interacta.bg

И Н Т Е Р А К Т А - всички права запазени