Tobii Gaze Viewer

Tobii Gaze Viewer e инструмент за оценка, който Ви помага да разберете индивидуалните физически възможности, когнитивни способности и възможността за използване на контрол с поглед.

GazePlot_heatmap_web gazeplot_Web2 Gazeplot_webpage heatmap_web

 

Софтуерът предлага следните възможности:

  • Запис на погледа
  • Преглеждане на записа
  • Съхраняване на записа

По този начин може да направите:

  • Оценка на индивидуалните възможности
  • Проследяване на процеса
  • Изготвяне на доклад

 

 

За повече информация: info@interacta.bg

Цена на Tobii Gaze Viewer:  702 лв. с ДДС .

В цената не влизат разходи за доставка и банкови разходи.

Използването на софтуера изисква компютър и устройство за проследяване на погледа (не са включени в цената).

И Н Т Е Р А К Т А - всички права запазени