Exploring & Playing

Inclusive Eye Gaze, модул 2: Exploring & Playing

 Цени на Inclusive Eye Gaze, модул 2: Exploring & Playing:

  • 1 инсталация –  380 лв. с ДДС
  • 5 инсталации –  760 лв. с ДДС
  • 10 инсталации –  1140 лв. с ДДС

И Н Т Е Р А К Т А - всички права запазени