Choosing & Learning

Inclusive Eye Gaze, модул 3: Choosing & Learning

0.Choosing-and-Learning

 

Цени на Inclusive Eye Gaze, модул 3: Choosing & Learning

  • 1 инсталация – 380 лв. с ДДС
  • 5 инсталации –  760 лв. с ДДС
  • 10 инсталации – 1140 лв. с ДДС

 

И Н Т Е Р А К Т А - всички права запазени