Attention & Looking

 Inclusive Eye Gaze, модул 1: Attention & Looking

Цени на Inclusive Eye Gaze, модул 1: Attention & Looking

  • 1 инсталация –  380 лв. с ДДС
  • 5 инсталации – 760 лв. с ДДС
  • 10 инсталации –  1140 лв. с ДДС

В цените не са включени разходи за доставка и банкови преводи.

 

И Н Т Е Р А К Т А - всички права запазени