Tobii PCEye Mini + EyeFX

Tobii PCEye Mini с Eye FX е предназначено за ранно детско развитие – развиване на внимание и концентрация,  разбиране на причина и следствие, избор, контрол, умения за използване на контрол с поглед.

Пакетът включва

  • устройство за проследяване на погледа Tobii PCEye Mini

pceyemini

  • софтуер EyeFX - набор от забавни обучителни игри, развиващи умения за внимание и концентрация, избор, контрол, умения за контрол с поглед

 

eyefx

Съдържание на комплекта

• устройство Tobii PCEye Mini
• софтуер EyeFX

• магнитни пластинки за закрепване (2 бр.) на Tobii PCEye Mini към монитор
• удължаващ USB кабел

 

Цена

Цената на Tobii PCEye Mini с EyeFX e  3 039 лв. с ДДС (в цената НЕ влиза компютър)

В тази цена не са включени разходи за доставка и банкови преводи.

За информация и поръчки: info@interacta.bg

И Н Т Е Р А К Т А - всички права запазени