Sensory EyeFx

Sensory EyeFX e набор от 30 игри, които са предназначени за първоначално запознаване с взаимодействието с компютър с помощта на поглед.

Активностите са разделени на 5 нива, които позволяват постепенното усвояване на умения за взаимодействие с компютъра.

eyefx

Ниво 1: Причина и следствие

Ниво 2: Задържане на погледа

Ниво 3: Контрол и точност при избор

Ниво 4: Подобряване на точността

Ниво 5: Задържане на погледа на определени обекти

Sensoryeyefx-PX

Цена: 1512 лв. с ДДС

 

И Н Т Е Р А К Т А - всички права запазени