Emerging Communication

Tobii Dynavox Communicator 5 – Emerging Communication

Избор

All Page Sets - Emerging Communicator 1

Интерактивни сцени

All Page Sets - Emerging Communicator 3

Игри

All Page Sets - Emerging Communicator 5

Музика

All Page Sets - Emerging Communicator 6

Видео

All Page Sets - Emerging Communicator 7

Настройки

All Page Sets - Emerging Communicator 8

И Н Т Е Р А К Т А - всички права запазени