Програма 1: Високотехнологични средства за допълваща и алтернативна комуникация (ДАК)

Обучителната програма въвежда базови знания и умения за работа с ниско и високо-технологични средства за допълваща и алтернативна комуникация. Акцентът е върху високотехнологичните средства за допълваща и алтернативна комуникация. Въвеждат се основни понятия от областта на допълващата и алтернативна комуникация от различни гледни точки – законодателство, психологически изследвания,практика за работа с деца със СОП. Програмата включва теми, в които се представят различни високотехнологични методи за допълваща и алтернативна комуникация. Представят се специализирани софтуери за комуникация чрез символи и текст, методи за сканиране и избор чрез суич, технологии за управление и избор чрез движения на главата, технологии за контрол с поглед. С всеки от тези методи се провеждат практически занимания по използването им. Провеждат се дискусии относно приложимостта на всеки от методите при деца с различни специални образователни потребности.

Обучението включва:

  • Комуникация и правото на комуникация
  • Средства за допълваща и алтернативна комуникация
  • Нискотехнологични средства за допълваща и алтернативна комуникация
  • Демонстрации и практически занимания – нискотехнологични средства за ДАК
  • Високотехнологични средства за допълваща и алтернативна комуникация
  • Демонстрации и практически занимания – високотехнологични средства за ДАК

Програмата е одобрена от МОН със Заповед № РД09-303 / 16.01.2019.

УИН 64060001 от ИРОПК

Продължителност: 16 ч. (2 дни)

Тип: онлайн синхронно в Zoom

Кредити: 1 кредит

Цена: 350 лв. за индивидуално записване при включване в група

Цена за групи: за записване на групи от 1 организация – свържете се с нас за оферта

И Н Т Е Р А К Т А - всички права запазени