Софтуер за ранно детско развитие

 

Inclusive_3  Inclusive Eye Gaze Learning Curve  – пакет от 3 софтуера, предлагащи забавни и обучителни игри,    развиващи умения за контрол с поглед

 

 

look-to-learn-logo-on-yellow

Look To Learn – забавни и обучителни игри, развиващи уменията за контрол с поглед

 

 

 

 

 

И Н Т Е Р А К Т А - всички права запазени