Препоръчвани системи за алтернативна комуникация

Конфигурации със системи за ДАК за деца със специални образователни потребности

Конфигурация 1. За деца със СОП без нарушение на фината моторика на ръцете (аутистичен спектър, умерена умствена изостаналост, нарушения в говора и комуникацията)

 • Софтуер за комуникация чрез символи и текст Communicator 5 – 1 лиценз, 3 инсталации – 1 176 лв. с ДДС
 • Български глас за синтезирана реч – Daria TTS – 3 лиценза, с възможнoст за 1 инсталация за всеки лиценз  – 255 лв. с ДДС

Цена:  1 431 лв. с ДДС

 

Конфигурация 2. За деца със СОП с нарушение на фината моторика (ДЦП, синдром на Рет, аутистичен спектър, мускулна дистрофия, нарушения в говора и комуникацията)

 • Устройство за проследяване на погледа Tobii PCEye 5 – 1 бр.  – 2928 лв. с ДДС
 • Софтуер за комуникация чрез символи и текст Communicator 5 – 1 лиценз, 3 инсталации – 1 176 лв. с ДДС 
 • Български глас за синтезирана реч – Daria TTS – 3 лиценза, с възможнoст за 1 инсталация за всеки лиценз  – 255 лв. с ДДС

Цена:  4 359 лв. с ДДС

 

Конфигурация 3. За деца със СОП с нарушение на фината моторика, в ранна възраст или изискващи развитие на базови когнитивни умния като внимание, концентрация, избор и контрол (ДЦП, синдром на Рет, аутистичен спектър, нарушения в говора и комуникацията)

 • Устройство за проследяване на погледа Tobii PCEye 5 – 1 бр.  – 2928 лв. с ДДС
 • Софтуер за развитие на внимание, концентрация, избор и контрол с поглед Look to Learn – 1 лиценз – 1 191 лв. с ДДС
 • Софтуер за ранно детско развитие и контрол с поглед Inclusive Eye Gaze Learning Curve – 1 лиценз – 996 лв. с ДДС
 • Софтуер за комуникация чрез символи и текст Communicator 5 – 1 лиценз, 3 инсталации – 1 176 лв. с ДДС 
 • Български глас за синтезирана реч – Daria TTS – 3 лиценза, с възможнoст за 1 инсталация за всеки лиценз  – 255 лв. с ДДС

Цена:  6 546 лв. с ДДС

 

Софтуер за изготвяне на обучителни материали

 • Софтуер за изготвяне на обучителни материали Boardmaker 7 – 1 лиценз, 2 инсталации (само едната може да се ползва в даден момент)

Цена: 816 лв. с ДДС

 

Допълнителна информация

 • В цената е включена доставка
 • Включва инсталация на системата (онлайн)
 • Включва материали на български език
 • Срок на доставка – 4 седмици след получаване на плащането
 • Гаранция на хардуерните устройства – 23 месеца

Представените по-горе пакети НЕ включват базов хардуер като компютри, лаптопи или таблети, които трябва да бъдат закупени отделно. Препоръчваме закупуването на:

 • лаптоп със сензорен (тъч) екран  (за устройство и софтуер за контрол с поглед, една инсталация на Communicator 5 и Daria TTS, софтуерите за ранна интервенция и развитие на вниманието) – за работа с деца, които имат нарушения на фината моторика
 • два таблета с ОС Windows (за двете допълнителни инсталации на Communicator 5 и Daria TTS) – за работа с деца, които имат запазена фина моторика, но проблеми с комуникацията и експресивната реч.

Изискванията към тях са следните:

 • ОС Windows – препоръчително Windows 10 (Windows 7 64 bit и нагоре)
 • минимум CPU 2 GHz, Dual Core (препоръчително Intel Core i5 или i7)
 • препоръчително 4 или 8 GB RAM
И Н Т Е Р А К Т А - всички права запазени