Обучение 4: Персонализиране и създаване на занимания в Communicator 5

Обучението включва:

  • Възможности за редактиране и персонализиране на обучителни материали в Communicator 5
  • Практически занимания за планиране на обучителни материали в Communicator 5
  • Практически занимания по редактиране и персонализация на обучителни материали в Communicator 5
  • Практически занимания по умения за създаване на обучителни материали в Communicator 5

Обучението се предлага за организации, които разполагат и работят със софтуер Communicator 5 и е съобразено с конкретните нужди на организацията.

 

Продължителност: 8 ч.

Брой обучаеми: до 8 човека

Тип: онлайн (Zoom)

Цена: 900 лв.

 

И Н Т Е Р А К Т А - всички права запазени