Редактиране и създаване на обучителни материали в Communicator 5

Обучението включва:

  • Възможности за редактиране и персонализиране на обучителни материали в Communicator 5
  • Практически занимания за планиране на обучителни материали в Communicator 5
  • Практически занимания по редактиране на обучителни материали в Communicator 5
  • Практически занимания по първоначални умения за създаване на обучителни материали в Communicator 5

Продължителност: 16 учебни часа

Тип: на място

 

И Н Т Е Р А К Т А - всички права запазени