Програма 2: Използване на помагащи технологии, основани на контрол с поглед, при работата с деца със специални образователни потребности

Обучителната програма запознава специалистите, работещи с деца със СОП с намалена или липсваща фина моторика на ръцете, с използването на иновативните помагащи технологии за контрол с поглед.

Разглеждат се етапите на въвеждането и използването на тези средства за допълваща и алтернативна комуникация.

Програмата запознава с различните устройства за проследяване на погледа и работата с тях.

Обучението запознава с различните типове специализиран софтуер и етапите на работа с него при ранна интервенция и възникваща комуникация, развитие на внимание и концентрация, избор и контрол, комуникация със символи, комуникация с текст, управление на компютър, управление на средата.

Обучението е с практическа насоченост и включва използването на системи за контрол с поглед. Разглеждат се казуси за приложения на контрол с поглед при деца с различни потребности.

Има практически занимания за: използване на софтуер за ранно детско развитие с устройства за контрол с поглед; използване на софтуер за комуникация чрез символи и обучение с устройства за контрол с поглед; използване на контрол с поглед за управление на компютър и управление на средата.

 

Програмата е одобрена от МОН със Заповед № РД09-303 / 16.01.2019.

УИН 64060002 от ИРОПК

Продължителност: 16 ч. (2 дни)

Тип: онлайн синхронно в Zoom

Кредити: 1 кредит

Цена: 350 лв. за индивидуално записване при включване в група

Цена за групи: за записване на групи от 1 организация – свържете се с нас за оферта

И Н Т Е Р А К Т А - всички права запазени