Обучение на деца със СОП с Communicator 5: концептуално и езиково развитие, количествени представи и базова грамотност

Съдържание на обучението:
В обучението се представя пакет от разработени обучителни занимания за Communicator 5, както и методика за използването им. Те са предназначени за обучение на деца и младежи с нарушения на говора и фината моторика с използване на система за допълваща и алтернативна комуникация с контрол с поглед. Обучителните занимания са подходящи и за деца със запазена фина моторика (напр. деца от аутистичния спектър) с използване на сензорен екран.
Представените методика и обучителни материали са представени в книгата
Христова, Е. & Гринберг, М. (2021). Обучение на деца и младежи с нарушения на говора и фината моторика с използване на система за допълваща и алтернативна комуникация с контрол с поглед: Методика и обучителна програма. Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“. ISBN 978-619-91980-0-1 (печатно издание); 978-619-91980-1-8 (електронно издание)

Включените в обучението 6 модула са насочени към постигане на следните основни обучителни цели:
• Модул „Основни понятия“ – усвояване на основни понятия като цвят, форма, размер, количество и пространствени релации.
• Модули „Понятия и думи (снимки)“ – концептуално и езиково развитие, включващо познания за понятия и думи от основни категории.
• Модул „Количествени представи“ – количествени представи и базови математически умения.
• Модул „Понятия и думи (символи)“ – концептуално и езиково развитие, включващо познания за понятия и думи от основни категории, усвояване на съответните символи с цел изразяване и комуникация.
• Модул „Комуникация“ – комуникационна компетентност, която включва умения за общуване, изразяване на желания и предпочитания, обмен на информация (коментари, мнения, задаване и отговаряне на въпроси), социална близост и социален етикет.
• Модул „Базова грамотност“ – базова грамотност, включваща основни умения за четене и писане.

Материалите се получават безплатно след успешно завършване на представеното обучението.

Продължителност на обучението: 16 часа (2 дни)
Тип: онлайн, с използване на Zoom
Изисквания към обучаемите: Необходимо е обучаемите да имат достъп до инсталиран Communicator 5, както и първоначални познания и умения за използването му.
Цена: 600 лв. за индивидуално записване при включване в група
Цена за групи: за записване на група от 1 организация – свържете се с нас за оферта

И Н Т Е Р А К Т А - всички права запазени