Обучения

Обучения по програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – одобрени и вписани в Информационния регистър на одобрени програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти /МОН/.

Обучения за организации – обучение за училища, детски градини, социални услуги, центрове и други организации, които разполагат със софтуер и устройства за контрол с поглед.

Обучения по заявка.

Консултации и супервизия.

Безымянный-1

 

Certificate_INTERACTA_QMS_BG s

И Н Т Е Р А К Т А - всички права запазени