Система за контрол с поглед

Обучението включва:

 • Система за контрол с поглед
  • основни принципи
  • устройства за проследяване на погледа
  • софтуер за работа с контрол с поглед
  • калибрация
 • Нива на работа чрез система за контрол с поглед с деца и възрастни
 • Практически занимания със система за контрол с поглед

Продължителност: 5 ч.

Тип: на място

Участинци: до 8

Цена: 720 лв.

И Н Т Е Р А К Т А - всички права запазени