Обучение 1: Система за контрол с поглед

Обучението включва:

 • Система за контрол с поглед
  • Проследяване на погледа
  • Контрол с поглед като помагаща технология
  • Калибрация
  • Система за контрол с поглед
 • Нива на работа с деца със СОП чрез система за контрол с поглед
  • Нива на работа (внимание, концентрация и избор, комуникация чрез символи, обучение, комуникация чрез текст, управление на компютър, управление на средата)
  • Приложения при деца с различни СОП

Продължителност: 8 ч.

Тип: онлайн (Zoom)

Брой обучаеми: до 8 човека

Цена: 900 лв.

И Н Т Е Р А К Т А - всички права запазени