Нива на работа с деца със СОП чрез система за контрол с поглед

Обучението включва:

 • Нива на работа с деца със СОП чрез система за контрол с поглед:
  • внимание и концентрация
  • ранни когнитивни умения
  • комуникация чрез символи
  • обучение
  • комуникация чрез текст
  • управление на компютър
  • управление на средата
 • Приложения при деца с различни СОП
 • Практически занимания за използване на софтуер за различни нива на използване (според нуждите на обучаемите – Look to Learn, Inclusive Eye Gaze, Communicator 5, Grid 3)

Продължителност: 16 ч.

Тип: на място

И Н Т Е Р А К Т А - всички права запазени