Консултации и супервизия

Консултацията може да включва:

– оценка

– помощ при разработване на индивидуален план за работа

– намиране на най-добро решение за помагаща технология

– индивидуални занимания

– персонализиране на занимания

– други занимания според нуждите

Провежда се онлайн или на място.

Продължителност на 1 консултация: 1 ч.

Цена за 10 часа: 420 лв.

И Н Т Е Р А К Т А - всички права запазени