Използване на система за контрол с поглед в работата с деца със СОП

Обучението включва:

  • Оценка на възможностите и потребностите на деца със СОП чрез използване на система за контрол с поглед. (Според нуждите на обучаемите – или чрез специализирани приложения – Gaze Viewer, Insight; или чрез използване на функции в софтуер за ранно детско развитие – Look to Learn, Inclusive Eye Gaze; или софтуер за комуникация (Communicator 5, Grid 3)
  • Използване на инструмент “Матрица за оценка на използване на допълваща и алтернативна комуникация” за оценка и планиране на работата с деца със СОП
  • Използване на инструмент “Матрица за оценка на използване на допълваща и алтернативна комуникация” за проследяване и отчитане на напредъка
  • Практически занимания с деца със СОП

Продължителност: 16 ч.

Тип: на място

 

И Н Т Е Р А К Т А - всички права запазени