Програма: Допълваща и алтернативна комуникация чрез символи

Програмата включва представяне на системи със символи за комуникация и методи на организация на системи от символи за комуникация. Представени са нискотехнологични средства за допълваща и алтернативна комуникация чрез символи, като са предвидени и практически занимания с нискотехнологични средства за допълваща и алтернативна комуникация чрез символи. В обучението се представя и специализиран софтуер за комуникация чрез символ, застъпена е методика на обучението в използването на комуникация чрез символи. Провеждат се практически занимания за използване на софтуер за комуникация чрез символи. Въвеждат се основни умения за персонализиране на материали в софтуер за комуникация.

Програмата е одобрена от МОН със Заповед № РД09-303 / 16.01.2019.

УИН 64060003 от ИРОПК

Продължителност: 16 ч. (2 дни)

Тип: присъствен

Кредити: 1 кредит

Цена: 250 лв. за индивидуално записване при включване в група

Цена за групи: за записване на групи от 1 институция – свържете се с нас за оферта, като в този случай е възможно обучението да се проведе на място в съответната организация

И Н Т Е Р А К Т А - всички права запазени