Програма 3: Допълваща и алтернативна комуникация чрез символи

Обучителната програма включва представяне на системи със символи за комуникация и методи на организация на системи от символи за комуникация. Представени са нискотехнологични средства за допълваща и алтернативна комуникация чрез символи, като са предвидени и практически занимания с нискотехнологични средства за допълваща и алтернативна комуникация чрез символи. В обучението се представя и специализиран софтуер за комуникация чрез символи, застъпена е методика на обучението в използването на комуникация чрез символи. Провеждат се практически занимания за използване на софтуер за комуникация чрез символи. Въвеждат се основни умения за персонализиране на материали в софтуер за комуникация.

В обучението се използва книгата:
Христова, Е. & Гринберг, М. (2021). Обучение на деца и младежи с нарушения на говора и фината моторика с използване на система за допълваща и алтернативна комуникация с контрол с поглед: Методика и обучителна програма. Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“. ISBN 978-619-91980-0-1 (печатно издание); 978-619-91980-1-8 (електронно издание)

Програмата е одобрена от МОН със Заповед № РД09-303 / 16.01.2019.

УИН 64060003 от ИРОПК

Продължителност: 16 ч. (2 дни)

Тип: онлайн синхронно в Zoom

Кредити: 1 кредит

Цена: 350 лв. за индивидуално записване при включване в група

Цена за групи: за записване на групи от 1 организация – свържете се с нас за оферта

И Н Т Е Р А К Т А - всички права запазени