Обучение 3: Софтуер Communicator 5 – въвеждащо обучение

Въвеждащо обучение за работа със софтуер за комуникация и обучение Communicator 5

Обучението представя  възможните нива на използване на софтуер Communicator 5 (зараждаща се комуникация, комуникация чрез символи, комуникация чрез текст), възможностите за създаване на индивидуални профили, персонализация на заниманията, основни настройки на софтуера, възможности за бърза редакция и персонализация на занимания. Представят се възможностие за използване на софтуера със сензорен екран, контрол с поглед, суич. Включени са практически занимания за всяка от изброените възможности.

Обучението се предлага за организации, които разполагат със софтуер Communicator 5. Обучението е съобразено с конкретните нужди на организацията.

Продължителност: 8 ч.

Брой обучаеми: до 8 човека

Тип: онлайн (Zoom)

Цена: 800 лв.

 

 

И Н Т Е Р А К Т А - всички права запазени