Въвеждащо обучение за Communicator 5

Обучението включва:

– Основни операции в C5

– Създаване на профили

– Персонализация

– Нива на използване

– Практически занимания за различни нива на използване

Продължителност: 16 ч.

Тип: присъствено

 

 

И Н Т Е Р А К Т А - всички права запазени